Tag: IPX-993

Những lời mời gọi không thể chối từ

Những lời mời gọi không thể chối từ. tôi mút cái thứ mà mẹ có ở giữa hai chân của mẹ khi tôi bắt đầu cảm thấy ẩm ướt và có một mùi vị rất lạ, tôi lấy nó ra khỏi miệng và nói với mẹ… -Mẹ ơi Cái này là cái gì? -bạn đã l...