Tag: MIDV-416

Vietsub
Thích thầm bạn thân của người yêu

Thích thầm bạn thân của người yêu

Thích thầm bạn thân của người yêu. "Anh ở một mình à?" tôi hỏi. -Không, với vài người bạn. Qua? - Vì cậu đã trang điểm rất kỹ. -Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Bộ râu của bạn trông cũng rất hợp với bạn- anh ấy nói với tôi...