Tag: Mông Bự

Cô bạn gái mông bự cực dâm của tôi

Cô bạn gái mông bự cực dâm của tôi. "Chuyện gì đang xảy ra vậy?", tôi hỏi anh ấy. "Chỉ là tôi chưa bao giờ làm chuyện đó"... Tôi cố giảm nhẹ vấn đề bằng cách pha trò, "Tôi cũng chưa làm chuyện đó với hàng xóm bao giờ"...