Tag: Nao Wakana

Nỗi lòng của người vợ trẻ khi lấy chồng già

Nhưng đó chỉ là trường hợp cho đến khi tôi cảm thấy lưỡi của mẹ trên dương vật của tôi, liếm nó như thể đó là kem. Mẹ tôi đã lặng lẽ tiến tới, phía sau tôi, cúi xuống một bên giường (tôi đang ngồi nửa ngồi, ở một bên)...