Tag: PRED-453

Màn chào đón cô giáo chủ nhiệm của học sinh

Màn chào đón cô giáo chủ nhiệm của học sinh. Tôi nhúng cu vào nằm nghỉ một lúc rồi tôi hỏi anh tôi muốn bắn tinh sau, muốn phóng vào trong hay ra ngoài, khó khăn lắm anh mới nói vào trong vì đã đến lúc phải cứu vãn gi...