Tag: PRED-499

Người tốt bụng thường có tâm hồn đẹp

Người tốt bụng thường có tâm hồn đẹp. nhưng anh ta trả lời rằng nếu anh ta không chú ý đến miệng của cô. Lucy, đang suy ngẫm, trả lời rằng có thể, nhưng cô không nghĩ vậy. Jaine cũng nói với anh rằng cô gái đó rất tọc...