Tag: Ren Azumi

Chưa chuẩn bị gì đã đè con người ta ra địt rồi

Chưa chuẩn bị gì đã đè con người ta ra địt rồi. Sau đó, anh ta rút lui khỏi phòng, với cả khuôn mặt vẫn còn dính tinh dịch của tôi và đồng thời anh ta quan sát tôi: Bạn là một tên khốn..... một tên khốn thoái hóa.... ...