Tag: SSIS-637

Lỡ chuyến tàu và phải ngủ nhờ nhà đồng nghiệp

Anh đẩy mạnh, nhưng thay vì đi vào, con cặc của anh trượt về phía bụng tôi. Ngay lập tức tôi rút con cặc của Tiến ra khỏi miệng và nói - Ngọc, em cứ làm thoải mái đi! Tiến đã hợp lý hơn một chút và giải thích với Ngọc...