Tag: SSIS-675

Đây là cách mà chị gia sư an ủi tôi

Đây là cách mà chị gia sư an ủi tôi. rằng anh ấy có những bức ảnh trong máy tính của mình và anh ấy nên ghé qua để xem. gặp họ vào ngày hôm sau, sau đó anh ta loạng choạng bỏ đi. Ngày hôm sau, sau khi vượt qua cơn say...