Tag: SSIS-728

Chuyến công tác của nữ nhân viên mới

Chuyến công tác của nữ nhân viên mới. Tay tôi run run. Tôi cẩn thận mở nút và rót bốn giọt vào cà phê. Tôi đóng nó lại và để nó ở vị trí của nó. Tôi nhanh chóng đưa cà phê cho mẹ. Kính thưa, Bạn có thể mang cho tôi cá...