Tag: SSIS-788

Thư ký say rượu được giám đốc chăm sóc

Thư ký say rượu được giám đốc chăm sóc. Một thói quen chúng tôi thiết lập đặc biệt hữu ích. Nó đến một cách tình cờ, khi cô ấy bình luận rằng vào các ngày thứ Năm, Chú tôi thường rời công việc để đi uống vài ly với bạ...