Tag: STARS-720

Yêu thầm anh đồng nghiệp đã có vợ

Khi tôi ra hiệu cho Thanh tránh Phúc, cô ấy dùng tay ra hiệu cho tôi dừng lại. Sau đó khi Phúc về phòng, Thanh bước nhanh đến chỗ tôi và thì thầm vào tai cô ấy - Tôi sẽ đi tắm sau. Bạn đã ở trong phòng tắm. Tôi nói - ...