Tag: STARS-723

Cậu nhân viên nhút nhát bị nữ giám đốc bạo dâm

Đầu tiên anh ấy nhìn tôi với vẻ mặt lạ lùng, sau đó nhìn mẹ anh ấy với vẻ dò hỏi, và hỏi về tình hình của tôi. Mẹ anh ấy nói với tôi - này con trai, điện thoại của anh ấy đã bị lấy ở trường. Hôm nay cô ấy đã bỏ nhầm n...