Tag: STARS-788

Cùng nhau giữ bí mật nhé anh

Cùng nhau giữ bí mật nhé anh. Kẻ ngốc! Bạn không thể thấy rằng bạn đã ngăn cô ấy lại, vì vậy hãy cút đi!! Nó giống như một mệnh lệnh và đồng thời là một lời đe dọa, khiến tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chộ...