Tag: Uika Hoshikawa

Địt nhau cùng với thầy giáo thể dục

Địt nhau cùng với thầy giáo thể dục. Chúng tôi đã nói đủ thứ chuyện mà không có trở ngại nào, vì lúc đó sự tin tưởng giữa hai người là tuyệt đối. Anh ấy giải thích với tôi rằng ý định của anh ấy là tách khỏi cha tôi, ...